Android app on Google PlayAndroid app on Google Play trupat gjeometrike kubi pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   trupat gjeometrike kubi

Përkufizimi i kubit; Prej kur dihet kubi? Kubi Syprina e ...

trupat gjeometrikë bëjnë pjesë: Kubi, kuboidi, prizma , piramida, koni, cilindri, sfera etj. Pra.: Kubi është trup gjeometrik me tre

File link: http://www.mileniumi3.net...jekte/2009-2010/Kubi1.pdf
99%
View Online - Përkufizimi i kubit; Prej kur dihet kubi? Kubi Syprina e ...
Plani vjetor lendor Matematika kl.V Hyrje: 1)Synimi vjetor ...

1.Te dallojne dhe emertojne trupat gjeometrike 2.Te pershkruajne trupat gjeometrike nepermjet vetive specifike ... 1 Trupat gjeometrike 2 Kubi,kuboidi 3 Prizmi

File link: http://shkollaorikum.yolasite.com/resources/matematike.pdf
97%
View Online - Plani vjetor lendor Matematika kl.V Hyrje: 1)Synimi vjetor ...
INSTITUTI I KURRIKULAVE DHE STANDARDEVE

Trupat gjeometrike (kubi, kuboidi, cilindri, koni, sfera etj.), vetitë e tyre, kuptimi i vëllimit të trupave në hapësirë, modelimi i trupave gjeometrike. ...

File link: http://izha.edu.al/programet/klasa5/Matematika%205,%202008.pdf
96%
View Online - INSTITUTI I KURRIKULAVE DHE STANDARDEVE
Plani Matematike 2

Trupat gjeometrikë 122 Të dallojnë dhe të emërtojnë trupat gjeometrikë: kubi, kuboidi, cilindri, sfera, koni, piramida. 112 Gjeo. në hapësir ...

File link: http://www.albas.al/planetmesimore2012/Plani%20Matematika%202.pdf
96%
View Online - Plani Matematike 2
PROGRAMI I LËNDËS SË MATEMATIKËS KLASA II CIKLI …

Shndërrimet gjeometrike 4. Algjebra dhe funksioni 4.1. ... Të dallojnë dhe të emërtojnë trupat gjeometrikë: kubi, kuboidi, cilindri, sfera, koni, piramida.

File link: http://www.izha.edu.al/programet/klasa2/02Matematika%202%20.pdf
96%
View Online - PROGRAMI I LËNDËS SË MATEMATIKËS KLASA II CIKLI …
Plani vjetor lendor Matematikë, kl.II Hyrje: Synimi ...

1 Trupat gjeometrikë 122 2 Kubi dhe kuboidi 123 3 Koni dhe piramida 124 4 Sfera dhe cilindri 125 5 Të kontrolloj njohuritë e mia 126 6 Figurat ...

File link: http://shkollaorikum.yola...i%20vjetor-Matematika.pdf
96%
View Online - Plani vjetor lendor Matematikë, kl.II Hyrje: Synimi ...
HYRJE - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e ...

TRUPAT GJEOMETRIKË - PRIZMI DHE ... Kubi dhe kuboidi II.4.2. Prizmi II.4.3. Piramida − të skicojë objektet tridimensionale nga modelet dhe vizatimet;

File link: http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_7_MATEMATIKeE.pdf
96%
View Online - HYRJE - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e ...
HYRJE - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e ...

Trupat gjeometrikë. Kubi, kuboidi (kuadri), prizmi, piramida; faqet, brinjët dhe qoshet (këndet) e tyre. • Rrjeti koordinativ i pikave; koordinatat e

File link: http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_3_Matematike.pdf
96%
View Online - HYRJE - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e ...